Meters maken in de klas

50 liedjes & verhalen bij de Canon van de Nederlandse geschiedenis
De vensters van de canon op de melodieën van bekende meezingers. In het boek staan bij drie van de vensters uitgewerkte lesvoorbeelden voor groep 4 t/m 8. Het formaat is A4, de liedjes zijn gemakkelijk te kopiëren voor de leerlingen, om heerlijk mee te zingen. Kennis blijft hangen door het in een liedje te gieten.

Naast dat de lessen leuk gevonden worden, ondersteunt deze aanpak het vergroten van woordenschat en het automatiseren van de leesvaardigheid.

Some description
Uitgegeven door Levendig Uitgever, met de prachtige teksten van Lisbeth Anker!

Het boek is nu te bestellen voor € 15,-- (excl. verzendkosten), klik hier om te bestellen (francine@verhalenfabriek.nl)

                  *** MEEZING-CD *** MEEZING-CD *** MEEZING-CD ***

Er is ook een CD met de 25 meest gevraagde liedjes bij de Canonvensters!
Voor € 5,-- zing je met je leerlingen over Annie MG, Karel V, Rembrandt, de Watersnood, Michiel de Ruyter e.v.a..

Het boek mét CD erbij bestellen kan ook, voor € 17,95.

Voor de lessen rondom de Canon van de Nederlandse geschiedenis werkt Verhalenfabriek samen met Kunstkrul. Sinds 2016 werken we officieel & duurzaam samen! Kunstkrul en Verhalenfabriek hebben een lange geschiedenis met elkaar. Overlappend en aanvullend aanbod maakt dat we elkaar versterken en nog beter in het educatieve (erfgoed) veld zijn vertegenwoordigd. Dit is met name terug te vinden in het programma over de Canonhelden. Hierdoor is het pakket nog completer: van les tot leerlijn, van lied tot leskist. Alles ondersteund met mooie verhalen en materialen. Altijd passend en met een persoonlijke benadering maakt deze samenwerking tot de ideale partner in cultuur- en erfgoededucatie. Wij zijn bijzonder trots op de samenwerking met het expertisenetwerk cultuureducatie MOCCA en ons partnership met OBS Multatuli voor de leerlijn rondom Eduard Douwes Dekker & Max Havelaar!

 

Wat wil je worden? *SPECIALE AANBIEDING *
Een programma voor leerlingen van groep 6, 7 & 8, waarmee ze leren hun verhaal te formuleren, op te schrijven en te presenteren. Met voor iedere leerling een werkboekje en voor de leerkracht een handleiding, zodat de eigen leerkracht dit programma met de leerlingen kan doen. 

Some description    Some description

Werkboekjes kosten € 5,- per stuk en de lerarenhandleiding is € 15,--.

Paspoort voor de Toekomst 
Talentontwikkeling voor de leerlingen van groep 5 & 6. In hun eigen paspoort leren ze hun verhaal te verwoorden, op te schrijven en te presenteren. De eigen motivatie van de leerling wordt hiermee aangesproken waardoor ze leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verloop van hun schoolcarrière. Dé manier voor een leerkracht om de drijfveren van iedere leerling in de groep naar boven te halen. Zodat alle talenten binnen de groep worden gebruikt voor een hoge gezamenlijke opbrengst.

Some description

Kosten per leerling € 7,50 (excl. verzendkosten).

 

Leesmeters
Verhalenfabriek is specialist in het opleiden en inspireren van leerkrachten om begrijpend lezen leuk en aantrekkelijk te maken voor kinderen. Dit doen we aanvullend op de bestaande methodes. Onze aanpak is speels en daardoor gaan kinderen met plezier aan de slag met woorden en lezen. Zo krijgen leerkrachten de tools om met de leerlingen extra taalmeters te maken. De aanpak is beschreven in ons boek Verhalenfabriek, inspireren in de klas.

Verhalenfabriek heeft een methodiek ontwikkeld die leerkrachten niet alleen instructeur maar ook inspirator laat zijn. De methode zorgt er voor dat alle vakken, en ook uitstapjes & extra activiteiten, bijdragen aan taalvaardigheid van de kinderen. De opbrengsten zijn:

  1. Kinderen gaan met plezier minimaal 2 uur per week extra lezen onder schooltijd.
  2. Doordat de lesstof aansluit bij de interesses van de leerlingen, hoeft er minder gedifferentieerd te worden bij de initiële instructie.
  3. Kinderen zijn zelf betrokken bij hun leerproces van begrijpend lezen en woordenschat.

Voordeel van onze aanpak is dat je geen nieuwe methodes hoeft in te voeren. Het is ook niet nodig om er extra tijd voor vrij te maken in de planning. Het is alleen het implementeren van een methodiek. Op elke les die je geeft laat je deze methodiek los. Als je dit consequent doet, dan kunnen resultaten niet uitblijven.

Verhalenfabriek stuurt je graag elke week een leesmeter voor je groep, ter inspiratie en ter bevordering van leesplezier. Zo kun je je de Verhalenfabriek-methodiek eigen maken, zodat je deze ook voor de andere vakken kunt gebruiken. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het aantal groepen in je school die je deze leesmotivatie gunt. Neem gerust even contact op voor maatwerk, via francine@verhalenfabriek.nl

Taal in alle Vakken voor het VMBO
Speciaal voor de aanpak van taalachterstand bij leerlingen op het VMBO heeft Verhalenfabriek samen met de Bredero Mavo en Het Zuiderlicht College in Amsterdam de methode Taal in alle Vakken ontwikkeld. Deze aanpak zorgt er voor dat de iTTA schooltaalwoordenlijst voor het VMBO in de eerste twee leerjaren wordt verwerkt in de vakken Nederlands, Wiskunde, Natuurkunde (NASK), Mens & Maatschappij, Biologie en Economie.

De methodiek bestaat uit:

  1. Module Nederlands: Algemene schooltaalwoorden en woordenschrift
  2. Module Nederlands: Samenvatten en studievaardigheden.
  3. Woordenlijst per hoofdstuk voor de vakken Biologie, Mens & Maatschappij, Economie, Wiskunde en Natuurkunde (of NASK).

Taal in alle vakken aangepast op de door de school gebruikte methode, inclusief teamdagen, coaching en implementatie per vak € 2.500,-- ex BTW en ex leerlingmateriaal. *

* Leerlingen materiaal wordt in Pdf aangeleverd en kan door eigen repro onbeperkt worden vermenigvuldigd. Alle modules zijn inclusief een uitgebreide docentenhandleiding.

Ken je de Woe-Mo-Ko voor de Ouderkamer al?
Een verhalenworkshop voor ouders! Onder het genot van koffie en lekkers krijgen de ouders van de school inzicht in de rol van verhalen bij de woordenschatontwikkeling van hun kinderen.

Centraal staan de verhalen uit de verschillende culturen en verhalen die je maken wie je bent. We laten zien hoe verhalen verbinding scheppen, een brug slaan en integratie bevorderen. We oefenen met verhalen, zodat ouders deze thuis kunnen vertellen. Bovendien krijgen ouders praktische tips om hun kind thuis te kunnen ondersteunen bij de (onderwijs-) begeleiding.

Woe-Mo-Ko staat voor Woensdag-Morgen-Koffie, maar kan op iedere andere schooldag worden gegeven. Deze verhalenworkshop is ontwikkeld i.s.m. aan de basis van Esther de Vries en omvat 2 bijeenkomsten, waarbij kennismaken, verhalen delen, inspiratie en praktische tips centraal staan.

De deelnemende ouders ontvangen na afloop een certificaat én krijgen de gelegenheid om een verhaal in de groep van hun kind(eren) te vertellen.

Some descriptionDe workshopdata zijn in overleg. De kosten voor 2 bijeenkomsten (inclusief alle materialen voor thuis) zijn € 350,--. De workshop kan bekostigd worden vanuit de verordening op het lokaal onderwijsbeleid gemeente Amsterdam (V.L.O.A.), onder de voorziening bevorderen ouderbetrokkenheid, diversiteit, burgerschap en/of gedeelde geschiedenis. Meld je hier aan

Video

Nieuwsbrief